วันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบสิ่งของ วันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์ ณ กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 

Off Canvas