28 ธันวาคม 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 บุคคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสักการะเนื่องในรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

Off Canvas