วันที่ 12 มกราคม 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันกำจัดผักตบชวา เศษวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูลำห้วยชุมเห็ด ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ ช่วงบริเวณบ้านตราดตรวน หมู่ 4 หมู่บ้านแพรวพราวแลนด์ 5 เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริ ในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยหวังว่าในอนาคตจะทำให้ลำห้วยชุมเห็ดแห่งนี้กลับมามีสภาพที่สะอาด สวยงาม กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ 2 ริมฝั่งลำห้วย และชุมชนใกล้เคียง

Off Canvas