วันที่ 16 มกราคม 2567 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Off Canvas