จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์ ” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

Off Canvas