โครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ จังหวัดบุรีรัม เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมแกรนด์ เอเทรี่ยม โรงแรเครสโค ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

Off Canvas