เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_MEMORY] Insufficient memory to carry out an operation on root/images/gallery/190367/IMG_8075_0.jpg, an approximate 96883200 bytes required, 132120576 bytes available. (Not all available memory can be consumed in order to ensure safe operations.)

19 มีนาคม 2567

19 มีนาคม 2567 บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

{gallery width=150 height=150}gallery/190367/{/gallery}

Off Canvas