18 เมษายน 2567 จิตอาสาพัฒนา

วันที่ 18 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสาพัฒนา” โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดศาลาการเปรียญ ศาลาไม้ อุโบสถ และจัดสถานที่สำหรับพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดช่างหิน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

Off Canvas