สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2567 มหาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

 

Off Canvas