วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมโครงการหิ่วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

Off Canvas