พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 7 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

Off Canvas