เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_MEMORY] Insufficient memory to carry out an operation on root/images/gallery/satapana/pp10.jpg, an approximate 72000000 bytes required, 127926272 bytes available. (Not all available memory can be consumed in order to ensure safe operations.)

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 51 ปี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51 ปี โดยมี อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน มีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอห้วยราช, นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์, นางสาวปิยนาฎ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์, นายวสันต์ เทพนคร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดบุรีรัมย์, นางสาวพิศมัย โพธิสาขา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ นายพิทักษ์ คมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม, นายปฐมพงษ์ โพธิษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม และผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

{gallery width=150 height=150}gallery/satapana/{/gallery}

Off Canvas