ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารพระเทพมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่เหลือง)

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ท่านอาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรและศิษย์เก่า ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระเทพมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่เหลือง ฉันทรคโม)อดีตเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง ณ ศาลาฉันทาคมานุสรณ์ วัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

Off Canvas