2 มีนาคม 2566 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

Off Canvas