วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

Off Canvas