20 เมษายน 2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)โรงเรียนบ้านโนนยาง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

 

Off Canvas