วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ หอพระไตรปิฎก วัดกลางอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

Off Canvas