28 มิถุนายน 2566

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

Off Canvas