7 สิงหาคม 2566 วันรพี

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงาน "วันรพี" ประจำปี 2566 ณ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

Off Canvas