โครงการ “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ วันธรรมสวนะ” ประจำปี 2566 31 สิงหาคม 2566

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ วันธรรมสวนะ” ประจำปี 2566 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566  ณ 

วัดหนองโพรง จังหวัดบุรีรัมย์

Off Canvas