23 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566  นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรและประเทศไทยอย่างหาที่สุดมิได้

Off Canvas