วันที่ 25 มกราคม 2567 แนะแนวรงเรียนหนองตาดพิทยาคม

วันที่ 25 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
>>>โดยแนะนำคณะที่เปิดสอน การเรียนการสอน และระบบการเรียน Pre-Degree ซึ่งเป็นการเรียนเก็บสะสมหน่วยกิตเป็นรายวิชาล่วงหน้า สำหรับน้องนักเรียนๆ ที่กำลังจะจบชั้น ม.3 สามารถเรียนควบคู่กับการเรียนในระดับ ม.ปลาย/ปวช./กศน.ได้
 

Off Canvas