วันที่ 29 มกราคม 2567 แนะแนวโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา

วันที่ 29 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
>>>โดยแนะนำคณะที่เปิดสอน การเรียนการสอน และระบบการเรียน Pre-Degree ซึ่งเป็นการเรียนเก็บสะสมหน่วยกิตเป็นรายวิชาล่วงหน้า สำหรับน้องนักเรียนๆ ที่กำลังจะจบชั้น ม.3 สามารถเรียนควบคู่กับการเรียนในระดับ ม.ปลาย/ปวช./กศน.ได้ เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

Off Canvas