วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 OpenHouse ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (ทีโอเอพิทยาคม)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม OpenHouse ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (ทีโอเอพิทยาคม) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อป.ตรีและ Pre-Degree

 

Off Canvas