OpenHouse ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม OpenHouse ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อป.ตรีและ Pre-Degree

Off Canvas