โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

16 กุมภาพันธ์ 66 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม Open house เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นม.3-ม.6 ณ​ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
>>>โดยแนะนำคณะที่เปิดสอน การเรียนการสอน และระบบการเรียน Pre-Degree ซึ่งเป็นการเรียนเก็บสะสมหน่วยกิตเป็นรายวิชาล่วงหน้า สำหรับน้องนักเรียนๆ ที่กำลังจะจบชั้น ม.3 สามารถเรียนควบคู่กับการเรียนในระดับ ม.ปลาย/ปวช./กศน.ได้

 

 

 

 

Off Canvas