20 ก.พ. 2566 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม

20 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นม.3-ม.6 ณ โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
>>>โดยแนะนำคณะที่เปิดสอน การเรียนการสอน และระบบการเรียน Pre-Degree ซึ่งเป็นการเรียนเก็บสะสมหน่วยกิตเป็นรายวิชาล่วงหน้า สำหรับน้องนักเรียนๆ ที่กำลังจะจบชั้น ม.3 สามารถเรียนควบคู่กับการเรียนในระดับ ม.ปลาย/ปวช./กศน.ได้

 

 

Off Canvas