วันที่ 21 มีนาคม 2566 บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดงานห้วยราชเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

วันที่ 21 มีนาคม 2566 บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดงานห้วยราชเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม