ทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อสมทบทุนสร้างพระประทานองค์ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางประทานพร) ณ วัดดอนศิลาราม อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์