วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย อ.ดร.ชาคริต สกุล อิสริยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

Off Canvas