งานประเพณีมหกรรมว่าวอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 34

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 34 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ นอนดูดาว ชมว่าวกลางคืน” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค.66 นี้ ณ บริเวณสนามแข่งว่าวอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ จังหวัดบุรีรัมย์)
เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดเพิ่มมากขึ้น

Off Canvas