มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี(พอ.สว)โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี(พอ.สว)โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

Off Canvas