ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 

Off Canvas