ร่ามพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักสิทธิ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่ามพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักสิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกฎาคม 2567 ณ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

 

Off Canvas