พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 พรรษาสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ วัดกลางพระอารามหลวง

 

 

Off Canvas