15 ธันวาคม 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมสนับสนุนสิ่งของสำหรับงานกาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์

 

Off Canvas