วันที่ 22 ธันวาคม 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
- พิธีลงนามถวายพระพรฯ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาไถ่ชีวิตโค-กระบือ และปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ลานพระสิวลี โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


 

 

Off Canvas