วันที่ 22 ธันวาคม 2565

 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ณ โรงเรียนบ้านโชคกราด หมู่ที่ 4 ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

  

  

Off Canvas