โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 

 

Off Canvas