ฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญา

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน และฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์

Off Canvas