(พอ.สว.)โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์

16 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

Off Canvas