วัน ท้องถิ่นไทย 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566 ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

Off Canvas