จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันปิยะมหาราช

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Off Canvas