วันที่ 27 ก.พ.67 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ โรงเรียนพุทไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อป.ตรีและ Pre-Degree ....

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม OpenHouse ณ โรงเรียนสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อป.ตรีและ Pre-Degree

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม OpenHouse ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (ทีโอเอพิทยาคม) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อป.ตรีและ Pre-Degree

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม OpenHouse ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อป.ตรีและ Pre-Degree

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม OpenHouse โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดยแนะนำคณะที่เปิดสอน การเรียนการสอน และระบบการเรียน Pre-Degree ซึ่งเป็นการเรียนเก็บสะสมหน่วยกิตเป็นรายวิชาล่วงหน้า สำหรับน้องนักเรียนๆ ที่กำลังจะจบชั้น ม.3 สามารถเรียนควบคู่กับการเรียนในระดับ ม.ปลาย/ปวช./กศน.ได้ เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกรวกวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

Off Canvas